Zadaszenia Tarasów
Andrzej Płaziński
DĘBICA
TEL.: 0609 374 551
          0695 911 447
e-mail: applazinski80@gmail.com